O projekte

Projekt bol zameraný na vývoj atmosférických sond, ktoré sú vynášané do stratosféry pomocou meteorologických balónov. Pre vývoj technológií a postupov a ich je potrebné vedieť množstvo parametrov okolitého prostredia, ktoré sme sa rozhodli merať. Projekt je zameraný na vytvorenie systému, ktorý bude používať bežne dostupný hardvér (senzory, tzv. smartphony a iné) na meranie zmien prostredia po dobu celého letu a na použitie mobilných sietí pre posielanie údajov zo sondy. Cieľom projektu bolo:

  • poskytnúť študentom zaujímavé zadania,
  • návrh systému na základe analýzy a konzultácií s odborníkmi pre túto oblasť,
  • implementácia systému s ohľadom na cenovú dostupnosť a stabilitu,
  • otestovanie a odladenie systému za pomoci odborníkov zo SOSA a z FIIT,
  • účasť na štarte atmosférickej sondy v máji 2016,
  • meranie potrebných veličín, ktoré môžu pomôcť pri vývoji atmosférických sond,
  • propagovať štúdium vedy a techniky pomocou získaných fotografií a komunikáciou modulu počas letu,
  • účasť na Noci výskumníkov 2016, prezentácia systému a jeho výsledkov širokej verejnosti,
  • zverejnenie celého postupu vytvorenia podobných systémov širokej verejnosti.

Projekt realizovali:
Bc. Tomáš Baránek
Bc. Matúš Pohančeník
Ing. Michal Valíček
Projekt viedol: Ing. Peter Pištek, PhD.

Bližšie informácie o projekte

Návrh mobilnej aplikácie (vyvíjaná pre Sony Xperia Z3 Compact).
Návrh senzorového systému na báze platformy Arduino.
Návrh senzorového systému na báze platformy Cortex.
Projekt (vrátane záverečných prác a zdrojových súborov) si môžete pozrieť tu (GitHub).

Ohlasy v médiach

Youtube


Krátke video z prípravy a samotného letu (necelé 2 min).

Fotky

Galéria na OneDrive

Správy

Hlavné správy na JOJ 02. 06. 2016. Štart o 34:12.

Printové výstupy

Článok Spektrum
Kozmonautika
Článok Kysuce
Študenti z STU vypustili do stratosféry sondu, poskytla viac ako 30 GB údajov
Študenti vypustili do stratosféry sondu, dosiahla výšku 27.756 metrov
Sonda zo Spiša doletela do výšky vyše 27-tisíc metrov
Študenti vypustili do stratosféry sondu, dosiahla výšku 27.756 metrov

Facebook

Testovanie
Hlavný let