O skupine

Na Fakulte informatiky a informačných technológií sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s firmou Molpir, ktorá je európskym distribútorom pre platformu Funtoro. Táto spolupráca umožňuje študentom a zamestnancom FIIT vývoj aplikácií pre servery Funtoro (laboratórium 5.36). Laboratórium bolo zaradené medzi popredné výskumné laboratória na STU. Je možné vyvíjať aplikácie pre:

  • Windows 6.0 CE,
  • Android 2.3 a vyššie,
  • FreeBSD.

Programovacie jazyky pre štandardne dostupné zariadenia: C, C++, C#, Java, PHP (pri webových portáloch ďalšie jazyky podľa uváženia). Bližšie informácie získate od koordinátora projektu Ing. Petra Pišteka, PhD.. Skupina je otvorená pre všetkých študentov STU v Bratislave. Aktuálne informácie budú uverejňované na tomto webovom sídle, resp. šírené mailom.

Cieľ projektu

Cieľom programu je umožniť študentom získať skúsenosti s vývojom reálne použiteľných aplikácií pre automotive zariadenia aj v rámci vyučovacieho procesu. Študentom umožní prácu s množstvom periférnych zariadení, prostredníctvom definovaných rozhraní.

Prečo sa zapojiť?

  • Máte možnosť pracovať a najnovšími technológiami v oblasti IT v doprave.
  • Počas práce na projekte konzultujete priamo s firmou, teda získavate reálne podnety z praxe.
  • Máte možnosť absolovať konzultácie a zaškolenia priamo od výrobcov v angličtine.
  • Môžete sa zúčastniť celoeurópskeho stretnutia zákazníkov používajúcich zariadenia Funtoro.
  • Ak potrebujete nové zariadenie, tak obvykle nie je problém získať ho.
  • Už popri škole môžete získať brigádu vo firme.

Ako sa zapojiť

Študenti, ktorí majú záujem sa zapojiť do skupiny Funtoro Developer Group prostredníctvom študentskej práce (BP, DB, TP, projekt v rámci predmetu Vnorené Systémy, resp. iný semestrálny projekt) musia kontaktovať pracovníka fakulty - vedúceho študentského projektu (Členovia a kontakty) a dohodnúť si tému. Študenti, ktorí majú záujem v rámci odborného praktika prispieť k fungovaniu tejto iniciatívy sú tiež vítaní. Skupina je viazaná na príslučnosť študentov k STU v Bratislave. V prípade záujmu neváhajte a kontaktujte koordinátora projektu Ing.Petra Pišteka, PhD. mailom (viď. kontakty) alebo osobne.